PROFESIONÁLNÍ AUTOŘI

Náš tým tvoří vysokoškolsky vzdělaní autoři s dlouholetými zkušenostmi s tvorbou odborných textů.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Podklady předáváme vždy v dohodnutých termínech. Nabízíme také možnost expresního vypracování podkladů.

100% ORIGINALITA

Všechny doklady jsou vypracovány jako originál na základě požadavků klienta. Nehrozí žádné plagiáty.

CENOVÁ NABÍDKA DO 24 HODIN

Okamžitě vám přidělíme vhodného autora, který do 24 hod. posoudí vaše individuální požadavky a pošle cenovou nabídku.

Prekážky, s ktorými sa pri písaní záverečnej práce môžete stretnúť 3

Čítate tretí blog zo série s nie príliš pozitívnou, no určite dôležitou tematikou. Život prináša i nepríjemné prekvapenia, na ktoré sa pripraviť nedá. Niekedy nestačí iba si držať palce a dúfať, že to nakoniec zvládneme. V takýchto situáciách fungujú iba dve možnosti: zaťať zuby a ísť ďalej, alebo sa spoľahnúť na profesionálov. Samozrejme, hovoríme o štúdiu a o tom všetko, čím vás toto obdobie môže prekvapiť. Pri výbere témy, školiteľa a pri písaní záverečných prác sa oplatí myslieť vo viacerých súvislostiach a vyhradiť si dosť času. Niekedy nám však do toho vie vojsť nečakaná životná, či študijná situácia a oheň je na streche. Poďme si priblížiť reálny problém, ktorý nášho študenta stretol pri písaní magisterskej práce.

 

 

            Výber témy záverečnej práce – okamih, ktorý nesmie zmeškať žiaden študent, ktorý si tému vyberá zo zoznamu. Lukáš vedel, že čím skôr si tému vyberie, tým viac tém bude mať na výber. Ako prvé sa rozoberú tie najlepšie témy – preto je dôležité na dôležitý okamih „otvorenia“ akademického systému byť pripravený. Vyšlo mu to – má zadanie, ktoré mu svojím zameraním a povahou vyhovuje. Za týždeň mu však z pier úsmev zmizne – kontaktovala ho spolužiačka s prosbou, či by jej mohol zadanie vrátiť. Dohodla sa na ňom totiž so školiteľom. Táto situácia bola chybou akademického systému, v ktorom sa zadanie objavilo, ako voľné. Lukáš musel spolužiačke tému samozrejme prenechať, no v tom čase bolo na výber už iba pár tém, ktoré samozrejme nikto nechcel.

 

            Nakoniec sa mu hotové dielo podarilo odovzdať, no vypracovanie jeho magisterskej práce bolo náročné a s témou až do konca spokojný nebol. Chyba nebola ani na strane školiteľa, ani na strane študenta. Dopadlo by to však možno inak, ak by vedel o portáli, na ktorom práve tento článok čítate. Život prináša aj nečakané zmeny a nie vždy ste na ne pripravení. Na nás sa ale môžete spoľahnúť vždy.